Civilna poroka – splošno

Civilni obred vodi matičar, župan ali pooblaščena oseba, v povprečju pa obred traja 20 min. Vrstni red in dekoracija civilnega obreda sta zakonsko določena, kljub temu pa z nekaj domišljije dogodek lahko popestrimo in ga naredimo unikatnega in nepozabnega.

Potek obreda

Civilni obred v povprečju traja 20 minut, med obredi, ki potekajo na isti dan pa mora biti zagotovljen najmanj 10 minutni odmor. V primeru, da je na obredu prisoten tudi tolmač (da eden od zakoncev ne govori slovensko), se predviden čas obreda lahko podaljša.

Vrstni red civilnega obreda

1. Preverjanje identitete: matičar preveri, ali pred njim stojita pravi osebi. Zato je ključno, da na civilni obred ne pozabita prinesti osebnega dokumenta s sliko.
2. Sledi seznanitev s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, ki ureja zakonsko zvezo.
3. Matičar nagovori par in svate. Nekateri matičarji se zares potrudijo in naredijo zelo osebni nagovor, lahko pa naletimo tudi na zelo monoton in skoraj dolgočasen govor. Na vsebino nagovora lahko vplivamo.
4. Sledi vprašanje »Ali želita skleniti zakonsko zvezo drug z drugim«, kateremu odgovorita z DA ter si izmenjata poročna prstana (ni obvezno).
5. Matičar vaju razglasi za moža in ženo. Po tem podpišeta listino o sklenjeni zakonski zvezi ter prejmeta dokazilo o sklenitvi zakonske zveze. Čestitamo!

Po zakonu mora civilna poroka potekati pred cerkvenim obredom, če pa se obe izvajata na isti dan, vrstni red ni pomemben. Civilni obred lahko vodi matičar, pooblaščena oseba ali župan. Omeniti velja tudi, da poročni prstani na civilnem obredu niso obvezni.

Civilni obred na slovenski obali
Civilni obred na slovenski obali

Kdo je lahko pooblaščena oseba?

Civilni obred lahko vodi tudi pooblaščena oseba, ki jo izbereta sama. Pooblaščena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

~ je državljan Republike Slovenije,
~ v okolju uživa ugled in spoštovanje,
~ aktivno obvlada slovenski jezik (na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora pooblaščenec aktivno znati jezik narodne skupnosti)
~ ima sposobnost javnega nastopanja in
~ je poslovno sposobna oseba (polnoletnost)

Poročni pooblaščenec
Poročni pooblaščenec

Zahtevana dekoracija na civilnem obredu

Po zakonu mora biti uradni prostor opremljen z mizo in stoli za bodoča zakonca ter priči. Obvezna je tudi uporaba nadstreška ali pagoda svečanega izgleda, ozvočenje, miza z namiznim aranžmajem za matičarja ter zastave. Ob tem velja omeniti, da lokacije velikokrat uporabljajo velike svečane zastave, ki so na fotografijah lahko zelo moteče. Priporočamo, da v izogib nevšečnostim uporabite manjše namizne zastavice, ki so manj vpadljive. V kolikor jih lokacija ne ponuja, je slovensko in evropsko zastavo možno dobiti tudi pri nas. Cena najema znaša 5€/zastavo (brez poštnine), v kompletu pa je zastavica in kovinsko elegantno stojalo.

Vsa ostala pravila pa se med upravnimi enotami nekoliko razlikujejo, zato je pred poroko najbolje direktno kontaktirati izbrano upravno enoto in jo povprašati o njihovih zahtevah.

Namizni zastavici
Namizni zastavici

Obnovitev poročnih zaobljub

Obnovitev poročnih zaobljub ali pravno imenovana ponovitev slovesnosti je organizacijsko gledana enaka civilnemu obredu izven uradnih prostorov ali uradnih ur upravne enote. Ponovitev slovesnosti se prijavi na UE, kjer je potrebno podati informacijo o kraju in datumu sklenitve zakonske zveze. Taksa znaša 170€ ne glede na to, ali bo dogodek potekal v uradnih prostorih ali ne, strošek pa mora biti poravnan najkasneje 5 dni pred obredom. Slovesnost vodi matičar, pooblaščenec ali župan, sam potek pa je enak kot pri prvem sklepanju zakonske zveze.

V kolikor je znesek za obnovitev poročnih zaobljub za zakonca previsok, obstaja tudi cenejša alternativa, ki jo najpogosteje imenujemo simbolični obred. V tem primeru zaobljube sicer niso uradno zabeležene, vsi ostali elementi obreda pa so identični plačani ponovitvi slovesnosti. Edina razlika je torej, da par ne plača dodatnih 170€ takse.

Recommended Posts