Civilna poroka – prijava in dokumenti

Prijava poroke na upravni enoti

Vsaka upravna enota (v nadaljevanju UE) v Sloveniji ima vsaj en uradni prostor, kjer lahko par brezplačno opravi civilni poročni obred. Seznam uradnih prostorov za sklepanje zakonskih zvez je dostopen tukaj. Rezervacija termina se opravi na upravni enoti, ki je lastnica izbranega prostora. Rok za prijavo civilnega obreda v uradnih prostorih v času uradnih ur ni določen, pomembno pa je vedeti, da upravne enote delujejo po principu »kdor prvi pride, prvi melje«. Na upravni enoti se morata zglasiti osebno, tudi v primeru, da vam pri organizaciji poroke pomaga poročni organizator. Ob prijavi bosta morala tudi določiti kakšen bo vajin priimek ko bosta sklenila zakonsko zvezo, zato se o tem pravočasno pogovorita.

Ure, namenjene sklepanju zakonske zveze v uradnih prostorih se med upravnimi enotami razlikujejo, vsaka UE pa zagotavlja prostor za sklenitev zakonske zveze vsaj en dan med tednom in ob sobotah (v časovnem razponu najmanj petih ur, med 10.00 in 19.00 uro). Zakonska zveza se ne sklepa na z zakonom določene praznike v Republiki Sloveniji, ki so dela prosti dnevi.

Civilni obred izven uradnih prostorov ali uradnih ur

V kolikor se zakonska zveza sklepa izven uradnih prostorov, civilni obred ni več brezplačen. Par mora plačati upravno takso v višini 170€ ter navesti razlog, zakaj se želi poročiti izven uradnih prostorov UE. V tem primeru je prijavo potrebno oddati vsaj 30 dni pred poročnim dnem, takso pa plačati najkasneje 5 dni pred obredom. Ob prijavi mora par predložiti originalni dokument, ki dokazuje lastnikovo dovoljenje za uporabo lokacije za civilni obred. Kljub dokumentu pa še vedno obstaja možnost, da načelnik UE lokacije ne odobri, zato na dogovarjanje z UE ne čakajmo do zadnjega dne.

Civilni obred izven uradnih prostorov
Civilni obred izven uradnih prostorov

Dokumenti, ki jih potrebujeta ob prijavi

Na UE prineseta osebni dokument s sliko in podatke o pričah. Ob tem velja omeniti, da je s 1.1.2018 v veljavo stopil Družinski zakonik, ki dovoljuje sklepanje zakonskih zvez brez prisotnosti prič (v primeru cerkvene poroke so le-te še vedno obvezne). V kolikor se za priče vseeno odločita, vaju bodo na UE povprašali o njunem imenu in priimku, datumu rojstva ter stalnem prebivališču. Na UE prijavita le vajini priči (dve), podatki o družicah, katerih število je neomejeno, pa s pravnega vidika za prijavo poroke niso potrebni. V kolikor je bil kdo od bodočih zakoncev že poročen, mora s seboj prinesti tudi dokazilo o prenehanju veljavnosti prejšnje zakonske zveze.

Koga izbrati za poročno pričo?

Zakonodaja določa, da je poročna priča lahko vsaka poslovno sposobna oseba. Termin poslovna sposobnost uporabljamo za osebo, ki je sposobna skrbeti za uveljavljanje svojih pravic in skrbeti za izvajanje svojih obveznosti. Zakonsko določeno je v Sloveniji mejnik polnoletnost. Pari za poročne priče sicer največkrat izberejo brate, sestre, bratrance, sestrične ali najboljše prijatelje. Ključnega pomena je, da je to oseba, ki vam je blizu in s katero se dobro razumete. Nenazadnje govorimo o osebi, ki vam bo stala ob strani na poti do najlepšega trenutka v vašem življenju, ko si bosta s partnerjem pred navzočimi za večno obljubila zvestobo.

Dokumenti po sklenitvi zakonske zveze

V kolikor bo ob sklenitvi zakonske zveze prišlo do menjave osebnih podatkov, je na UE potrebna menjava osebnih dokumentov. V primeru poroke gre najpogosteje za menjavo priimka in naslova bivanja, zaradi česar morate posodobiti osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje, potni list, kartico zdravstvenega zavarovanja ter osebne podatke na izbrani banki. Podrobnosti o menjavi so povzete v spodnji tabeli. Uradno do spremembe podatkov pride ob sklenitvi zakonske zveze torej na dan civilnega obreda.

ŠT. DNI ZA OBVESTILO O SPREMEMBI PODATKOVCENA MENJAVE DODATNE INFORMACIJE POJASNILO
Osebna izkaznica30 dni18,86€https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/osebna-izkaznica.htmlCena velja, če je veljavnost osebne izkaznice 10 let
Potni list30 dni46,10€https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/potni-list.html
Vozniško dovoljenje30 dni25,44€https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2483
Prometno dovoljenje15 dni16,00€https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2483Menjava je potrebna le, če je zakonec lastnik avtomobila
Kartica zdravstvenega zavarovanjaČim prej0€https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2564Naročilo nove kartice zdravstvenega zavarovanja
BankaČim prejOkoli 10€, različno pri vsaki bankihttps://www.vseobanki.si/Event/8Potreben je osebni obisk poslovalnice
Sprememba stalnega/začasnega prebivališča8 dni0€Stalno prebivališče

Začasno prebivališče

Menjave podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) ni potrebno sporočati, saj imata obe instituciji dostop do Centralnega registra prebivalstva, kjer avtomatsko dobita vaše spremenjene podatke.

 


Recommended Posts