1. Splošno

(1) Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletni strani www.even-star.com (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje ter drugo relevantno področno zakonodajo.

(2) S spletno trgovino upravlja družba LB Events, Ajda Šifrer s.p., Ješetova 33, 4000 Kranj, ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje).

(3) Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika spletne trgovine (v nadaljevanju: tudi kupec spletne trgovine) ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem spletne trgovine. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup v spletni trgovini.

(4) Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini oziroma lahko zanj kupec opravi spletni nakup na spletni strani www.even-star.si. Ponudbe v spletni trgovini veljajo le za naročila preko spletne trgovine.

(5) Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

(6) Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni.

(7) Nakup, opravljen preko spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Dostavo blaga, kupljenega preko spletne trgovine, zagotavlja ponudnik na teritoriju Republike Slovenije.

(8) Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem nakupu v spletni trgovini. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni v spletni trgovini v času nakupa (oddaje spletnega naročila). Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika posebej skleneta kupec in ponudnik. Pred zaključkom nakupa z izbiro potrditvenega polja oziroma z oddajo naročila kupec potrjuje, da v celoti razume Splošne pogoje poslovanja in jih sprejema. Nakup izdelkov prek spletne trgovine brez strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja ni mogoč.

(9) Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Uporabnik, ki opravlja nakup, je fizična ali pravna oseba, ki naroči izdelke prek spletne trgovine.
 • Kupec je oseba, ki opravlja nakup in naroči blago prek spletne trgovine.

(10) Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga kupcu, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.

(11) Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne v spletni trgovini ponudnika.

(12)  Vsi nadaljnji dogovori (med in po sklenitvi pogodbe / naročila) veljajo samo v pisni obliki, ki so navedeni na pogodbi / naročilu / računu.

2. Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

(1) Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden kupca zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov, telefonska številka);
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami):
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave, stroški dostave);
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave;
 • način plačila in dostave;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci;
 • seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine;
 • seznanitev z dejstvom, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe;
 • seznanitev z višino stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 • podrobnosti postopka uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe z navedbo njihovih izjem in rokov skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe;
 • seznanitev z neobstojem pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. členom Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

3. Podatki ponudnika

 • Firma: LB Events, organizacija dogodkov, Ajda Šifrer s.p.
 • Skrajšana firma: LB Events, Ajda Šifrer s.p.
 • Sedež: 4000 Kranj
 • Poslovni naslov: Ješetova ulica 33
 • Identifikacijska številka za DDV: 27637271, nismo davčni zavezanec
 • Matična številka: 9343113000

4. Kontaktne informacije in pomoč uporabnikom

(1) V kolikor ima kupec oziroma uporabnik spletne trgovine glede ponudbe ali glede same uporabe spletne trgovine dodatna vprašanja ali pa zgolj potrebuje več informacij o naročilih, dostavi in reklamacijah ter o varovanju osebnih podatkov, se lahko za pomoč in informacije obrne na ponudnika preko:

 • Elektronskega naslova: ajda@even-star.com
 • Telefonske številke: 041 947 444 (od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro).

5. Cene in veljavnost ponudbe

(1) Vse cene v spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost ter so dokončne glede na dan naročila. Spletne cene veljajo za izdelke v spletni trgovini. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen ponudbe brez predhodnega obvestila. Ponudnik si pridržuje pravico do napak v spletni trgovini, o čemer bo kupca obvestil v najkrajšem možnem času po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Če izdelka ni na zalogi, bo ponudnik o tem kupca obvestil v najkrajšem možnem času po oddanem naročilu.

(2) Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Prodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vsi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

(3) Cene izdelkov (z vključenim DDV-jem) ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Stroški dostave in pošiljanja se obračunajo že med postopkom naročanja v spletni trgovini. Ti so navedeni tudi ob pregledu vsebine košarice in izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. Dekorativni material ni vključen v ceno.

(4) Redne cene so maloprodajne cene po ceniku. Akcijske cene so cene, ki veljajo za vse kupce v spletni trgovini v času akcije.

(5) V času trajanja posebne oblike prodaje (v času sezonskih znižanj, razprodaj, akcijskih razprodaj, razprodaj blaga z napako ter v času drugih akcijskih ponudb trgovcev, v okviru katerih lahko potrošniki kupijo izdelke po nižjih cenah od tistih v redni prodaji), podjetje objavi znižano ceno, ki velja v času trajanja posebne oblike prodaje blaga, ter najnižjo ceno, ki jo je podjetje za isti izdelek uporabil v obdobju 30 dni pred izvedbo posebne oblike prodaje.

6. Postopek nakupa

(1) Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku preko interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama ponujenih izdelkov v spletni trgovini ponudnika. Vsi izdelki, ponujeni v spletni trgovini, so na voljo do odprodaje zalog.

(2) Obiskovalec spletne trgovine oziroma kupec nakup v spletni trgovini lahko opravi z ali brez registracije.

(3) Nakup v spletni trgovini je preprost in se izvede v naslednjih korakih:

 • Košarica: Po pregledu ponudbe ob želenih izdelkih kupec izbere možnost »Dodaj v košarico«. Izbrani izdelki so zbrani v košarici, ki jo lahko kupec kadarkoli pregleda oziroma preveri s pritiskom na gumb »V košarico« ter v njej uredi izdelke (spremeni količine izdelkov in/ali jih odstrani iz seznama, izbere način dostave). Kupec lahko izbira med dostavo blaga do izbranega naslova ali pa blago osebno prevzame na dogovorjenem mestu. Košarico lahko kupec dopolni z dodatnimi izdelki tako, da se vrne nazaj v trgovino, bodisi z gumbom »Nadaljuj z nakupovanjem« ali preko menijev v zgornji vrstici.
 • Naročilo / Podatki kupca: V obrazec za naročilo vpiše kupec svoje podatke in na tak način določi naslov za račun in dostavo, ali želi kupiti izdelke kot podjetje, uveljavlja morebitne ugodnosti z vnosom kode in poda morebitni komentar.
 • Naročilo / Način plačila: Kupec v tem koraku določi način plačila. Kupec lahko izbira med ponujenimi načini plačila.
 • Pregled in potrditev: V tem koraku lahko kupec še enkrat preveri vsebino košarice oz. naročila, vključno s količino in ceno, izbranim načinom dostave in plačila, pri čemer lahko kupec s klikom na polje »Uredi« vnesene podatke po potrebi tudi popravi oziroma spremeni. Dodatno pa lahko kupec navede morebitne posebnosti glede možnosti dostave v prostor za opombe (Npr.: »Do želenega naslova ni možno dostopati s tovornim vozilom«). V takšnih primerih vas bomo kontaktirali in poskušali najti ustrezno rešitev. Ob doplačilu ponujamo tudi tako imenovano »ročno dostavo« od skrajne točke, dostopne s tovornim vozilom do navedenega naslova dostave. Pred zaključkom naročila oz. nakupa z izbiro potrditvenega polja kupec poda izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da v celoti razume Splošne pogoje poslovanja in jih sprejema. S klikom na gumb »Kupi zdaj« kupec zaključi postopek nakupa. Po zaključku nakupa na spletni strani prejme kupec elektronsko sporočilo z vsemi podatki o naročilu in dostavi. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o prejemu naročila).

(4) Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika. Ponudnik potrdi naročilo tako, da pošlje kupcu takoj po prejemu naročila potrdilo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je kupec posredoval nakupu.

(5) Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjenim načinom dostave. Kupec lahko spremlja status naročila z neposredno komunikacijo s podjetjem preko elektronskega naslova ajda@even-star.com ali preko telefonske številke 041 947 444.

(6) Stroški dostave se obračunajo že pri nakupu v spletni trgovini. V primeru zahteve po »ročni dostavi« opisani v zgornjem odstavku (3) se bo doplačilo za to storitev obračunalo naknadno ob pisni potrditvi stranke.

Doplačilo za »ročno dostavo« znaša 20 €.

Ob prevzemu pošiljke je potrebno podpisati morebitne spremne dokumente in preveriti morebitne poškodbe tako na pakirni embalaži kot na samih izdelkih.

(7) Barva izdelka je lahko drugačna v realnosti, kot je na slikah izdelkov, saj lahko pride do barvnega odstopanja, zaradi različne svetlobe v prostoru ob nastanku fotografije in zaradi različnega prikazovanja barv na različnih zaslonih. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih izdelkov na svoji spletni strani.

7. Načini plačila

V spletni trgovini so na voljo naslednji načini plačila:

 • s plačilnimi karticami (Mastercard, Visa),
 • PayPal (za izvedbo plačila bo kupec preusmerjen na stran PayPal),
 • direktno nakazilo na TRR podjetja

8. Izdaja računa

(1) Ponudnik mora v skladu z ZEPT kupcu izdati in izročiti račun. Kupec pa je dolžan račun prevzeti in zadržati. Ponudnik pošlje kupcu za naročene izdelke račun v .pdf formatu na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec navedel v obrazcu za naročilo, oziroma pošlje kupcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v obrazcu za naročilo povezavo do računa (časovno omejeno na 12 tednov), ki si ga lahko kupec prenese in shrani oz. reproducira na svojo elektronsko napravo. Kupec prejme elektronski račun tudi v primeru osebnega prevzema izdelka.

(2) Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne bo upošteval.

9. Hitri preklic naročila

(1) Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, hkrati pa na elektronski naslov ajda@even-star.com pošlje zahtevek za preklic naročila. Ponudnik ne zagotavlja, da bo naročilo lahko uspešno ustavljeno oziroma preklicano. Delni preklic naročila ni mogoč.

10. Dostava in prevzem blaga

(1) Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi izdelek za odpremo ter ga odpošlje na sporočen naslov za dostavo oziroma v primeru osebnega prevzema na prevzemno mesto.

(2) Izdelki bodo dostavljeni v dostavnem roku, ki je naveden ob posameznemu izdelku v spletni trgovini in pred potrditvijo naročila izpisan na pregledu naročila ter dodatno v elektronskem sporočilu, ki ga kupec prejme po zaključku nakupa na spletni strani oziroma oddaji naročila. Rok dostave prične teči od datuma, ko kupec na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila, če ni drugače določeno, zgolj v primeru težje dobavljivosti blaga pa se ta rok lahko podaljša.

(3) V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude pri naročilu, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte, v katerem bo naveden predvideni rok dostave naročila. V primeru predhodnega plačila izdelka, bo ponudnik kupcu stroške za nakup nedostavljenega izdelka vrnil na njegov račun.

(4) Kupec lahko izbira med dvema vrstama dostave:

 • Osebni prevzem: Naročene izdelke lahko kupec osebno prevzame na naslovu podjetja v rednem delovnem času. Pri prevzemu blaga na naslovu ponudnika je dostava brezplačna ne glede na vrednost nakupa.
 • Dostava do izbranega naslova: Ponudnik pošlje naročene izdelke na naslov, ki ga je kupec vnesel pri naročilu. V primeru dostave do izbranega naslova je obvezen podatek telefonska številka za obveščanje o času dostave. V kolikor do izbranega naslova ni možen dostop s tovornim vozilom, se naročilo dostavi do skrajne točke, dostopne s tovornim vozilom. Dostava se vrši med 8h in 16h ter je odvisna od pogodbenega partnerja, ki opravlja dostavo. V času dostave je potrebno zagotoviti prisotnost prejemnika ali druge osebe po naročilu prejemnika na naslovu dostave ter ob dogovorjeni uri.

(5) O stroških dostave blaga je kupec obveščen že pri posameznemu izdelku v spletni trgovini. Kupec je o stroških dostave blaga in o skupnemu strošku dostave obveščen tudi ob pregledu naročila in v potrditvenem elektronskem sporočilu.  V primeru »ročne dostave« bo kupec o morebitnih dodatnih stroških dostave obveščen pisno in z možnostjo potrditve ali zavrnitve omenjene dodatne storitve.

Stroški dodatnih storitev dostave so naslednji:

 • Ročna dostava do vrat objekta, ko ni možen dostop z dostavnim vozilom: 20,00 €

(6) Če kupec ni dosegljiv na izbranem naslovu, bo dostavljalec ponovno poskušal dostaviti naročene izdelke. Če ponovna dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju.

(7) Za dostavo naročila mora biti zagotovljen dostop in parkiranje dostavnega vozila neposredno na lokaciji, navedeni na naročilu. Dostava se izvaja do vhoda v večstanovanjsko stavbo oziroma do vhodnih vrat enostanovanjske stavbe, v kolikor je zagotovljen dostop s tovornim vozilom.

(8) Ponudnik si pridržuje pravico do večkratne dostave posameznega naročila. Šteje se, da je dostava opravljena, ko je kupcu dostavljen zadnji paket.

(9) Dostavna služba oziroma zaposleni na dostavnem mestu si pridržujejo pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj bo s tem zagotovljeno, da bodo naročeni izdelki izročeni pravemu kupcu.

(10) Ponudnik ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja izdelkov zaradi vojne ali civilnih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji, požara, nevihte, poplav ali neurij, okvar, namernih poškodb, kraje ali drugih primerov višje sile.

11. Vračilo blaga za spletne nakupe

a) Pravica kupca do odstopa od pogodbe za spletna naročila

(1) Kupec (v nadaljevanju tudi: potrošnik) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

(2) Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje LB Events, Ajda Šifrer s.p., Ješetova 33, 4000 Kranj, e-naslov: ajda@even-star.com, tel.: 041 947 444 o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali e-pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi tudi Obrazec za odstop od pogodbe spletnega naročila.

(3)  Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (»ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik« oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«).

(4) Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.

(5) Z etiketo za vračilo, ki jo kupec prejme v e-poštnem sporočilu o oddani pošiljki, lahko kupec izdelek/blago vrne na naslov naveden na etiketi. Etiketo za vračilo lahko kupec naroči tudi na elektronskem naslovu ajda@even-star.com.

(6) Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

(7) Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelke lahko kupec vrne po pošti na naslov, ki je naveden na etiketi za vračilo. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 10:00 do 18:00 ure.

(8) Kupec mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek pokvarjen, ali se je njegova količina brez kupčeve krivde zmanjšala. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

(9) Možnost odstopa od pogodbe v skladu z 135. členom ZVPot-1 ne velja za izdelke/blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca oziroma potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

V kolikor v pogodbi ni izrecno navedeno, je dobavni rok okvirni rok in ni bistvena sestavina. Sprememba dobavnega rok ni pogoj za odstop od pogodbe.

(10) Če kupec odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače (potrošnik je navedel uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Dokazno breme o vrnitvi blaga je na strani kupca.

(11) Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, razen v primeru vračila zaradi stvarne napake ali reklamacije. Zaradi hitrejše obdelava vrnjenega blaga, potrošnik na blago lahko nalepi etiketo za vračilo in predloži ustrezno izpolnjen obrazec za vračilo ali kopijo računa. Etiketa za vračilo je bila posredovana kupcu v e-poštnem sporočilu s potrditvijo o oddani pošiljki. Etiketo za vračilo lahko potrošnik naroči na elektronskem naslovu ajda@even-star.com.

b) Neskladnost blaga

(1)  Blago je skladno s pogodbo kadar:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu. Primernost se preverja tudi s pomočjo pooblaščenega sodnega izvedenca.

(2) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice zaradi neskladnosti blaga v kolikor nas je obvestil  in sicer pod pogoji in v naslednjem vrstnem redu:

 • zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga (popravilo ali zamenjava);
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga kupcem omogočamo, da izberejo med popravilom blaga ali zamenjavo blaga z novim blagom.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamčevalnih zahtevkov, če o napaki obvesti prodajalca v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

(3) Zahtevek iz naslova jamstva ne obstaja pri pomanjkljivostih, ki jih je povzročil kupec.  Med pomanjkljivosti, ki jih je povzročil kupec spadajo še posebej, vendar ne izključno:

 • škoda zaradi posega tretje osebe
 • nepravilna uporaba
 • mehanske poškodbe
 • napačno upravljanje ali nedovoljeni poskusi popravil lastnika ali tretje osebe.

(4) Potrošnik lahko zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko nas obvesti o neskladnosti blaga, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavimo skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje obvestimo potrošnika pred potekom 30 dnevnega roka roka.

(5) Kupec nas mora o morebitni neskladnosti blaga skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena in nam hkrati omogočiti pregled izdelka. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik sporoči osebno, o čemer mu izdamo potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Potrošnik nam omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregledamo. Kupcu pisno odgovorimo najkasneje v roku 8 delovnih dneh od prejema reklamacije in sicer tako, da kupcu pisno odgovorimo na zadnji prodajalcu posredovani naslov oz. elektronski naslov.

(6) V kolikor kupec odstopi od pogodbe zaradi neskladnosti blaga bomo izvedli vrnitev vplačila nemudoma, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku na kartico s katero je plačal svoj nakup preko spleta ali na izbrani TRR, ki ga potrošnik zapiše na vračilnem zahtevku.

Spletni kupec lahko izdelek na katerem uveljavlja neskladnost blaga pošlje na naslov LB Events, Ajda Šifrer s.p., Ješetova ulica 33, 4000 Kranj.

Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti od dneva nakupa.

(7)  V kolikor se potrošnik ne strinja s sklepom prodajalca v primeru reševanja reklamacije ima možnost pritožbe. Pritožbo mora kupec poslati v 30 dneh od dne prejema sklepa. Pritožbo rešuje komisija, ki kupcu na kratko pojasni odločitev. Prodajalec pisno odgovori kupcu najkasneje v roku 8 delovnih dneh od prejema pritožbe in sicer tako, da kupcu pisno odgovori na zadnji prodajalcu posredovani naslov.

c) Odgovornost za izdelek z napako

Izdelek ima napako, če njegova varnost ni takšna, kot ste jo lahko upravičeno pričakovali. Pri ugotavljanju, kakšno varnost lahko pričakujete, se upošteva zlasti:

 • predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost
 • predvidljivo uporabo izdelka na razumen način
 • čas, ko je bil izdelek dan v promet

(d) Pogodba o dobavi digitalni vsebine ali digitalne storitve

(1) Digitalna vsebina ali storitev je skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve kadar:

 • ustreza opisu, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve;
 • je primerna za poseben namen, za katerega jo potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil podjetje najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje pa je s tem soglašalo;
 • je dobavljena skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno z navodili za namestitev, in s pomočjo strankam, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, in
 • je posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

(2) Potrošnik lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve:

 • zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,
 • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali
 • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Navedene pravice potrošnika prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve obvestil podjetje.

(3) Odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve

V kolikor ne dobavimo digitalne vsebine ali digitalne storitve, nas mora potrošnik pozvati k dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Če kljub pozivu potrošnika digitalne vsebine ali digitalne storitve ne dobavimo brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovorimo s potrošnikom, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Ne glede na zapisano v prejšnjem odstavku pa lahko potrošnik takoj odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, če:

 • izjavimo ali je iz okoliščin očitno, da ne bomo dobavili digitalne vsebine ali digitalne storitve;
 • se s potrošnikom dogovorimo ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve očitno, da je v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dogovorjen čas dobave bistven za potrošnika, podjetje pa digitalne vsebine ali digitalne storitve ne dobavi do tega časa ali v tem času.

Če kupec odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kupcu vrnemo vsa opravljena plačila v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. V primeru potrošnikovega uveljavljanja zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine ali za odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje vrne potrošniku prejeta plačila brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva uveljavljanje zahtevka do sorazmernega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Podjetje potrošniku ne zaračuna nobenih stroškov za povrnitev prejetih plačil.

(4) Po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve se potrošnik vzdrži uporabe digitalne vsebine ali digitalne storitve in je ne daje na voljo tretjim osebam.

13. Nakup za pravne osebe

(1) Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da pravna oseba izbere možnost »Želim plačati kot podjetje« in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

(2) Če želi pravna oseba račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam ponudnik omogoča vračilo dobavljenih izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema izdelka brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.

14. Varstvo osebnih podatkov

(1) Ponudnik ceni zasebnost kupca, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.

(2) Z nakupom v spletni trgovini uporabnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR).

(3) Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne trgovine in vse ostale podatke, zbrane v postopku nakupa, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

(4) Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob nakupu (naziv, izobrazba, ime, priimek, telefonsko številko, veljaven e-naslov, ulico, hišno številko, nadstropje, poštno številko, kraj, dodatni naslov) se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: datum in ura nakupa, kupljeni/naročeni izdelek/-i, naziv in količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa (vključujoč vrednost naročila, dostave in morebiten strošek kupnine), način dostave/prevzema, način plačila.

(5) Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter izvedbe transakcije. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek spletne trgovine.

(6) Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi. Uporabnik prav tako dovoljuje upravljavcu, da uporabi telefonsko številko za obveščanje glede dostave s strani dostavne službe ali glede prevzetja s strani upravljavca.

(7) Podatki se lahko nahajajo tudi pri vzdrževalcu spletne trgovine ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku in zunanja dostavna služba.

(8) Uporabnik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s pisno zahtevo na elektronski naslov: ajda@even-star.com ali po pošti na LB Events, Ajda Šifrer s.p., Ješetova 33, 4000 Kranj.

(9) V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

(10) Ponudnik, za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

(11) Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

(12) Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja Adyen N.V. German Branch. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

(13) Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

(14) Ponudnik lahko hrani podatke o kupcu in nakupih še 5 let od posameznega nakupa, račune pa skladno z zakonodajo še 10 let.

(15) Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če potrošnik, ki opravlja nakup ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvedbo spletnega nakupa, le-tega ne more izvesti.

(16) Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo spletne trgovine.

16. Odveza odgovornosti

(1) Vsebino, objavljeno na spletni strani ponudnika, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

(2) Ponudnik zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ter nezmožnosti dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter njihove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom preselili s te spletne strani, zato uporabnikom priporoča da svojo programsko opremo ustrezno zavarujejo pred virusi pred morebitnim prenosom s te spletne strani.

(3) Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

(4) Ponudnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ponudnika ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

(5) Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe le če so podani pogoji za bistveno zmoto v skladu z določili OZ. Kot bistvena zmota se šteje zmota v bistvenih lastnostih izdelka in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

(6) Ponudnik ni odgovoren za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik pred objavo pregleda mnenja in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.

(7) Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

18. Pritožbe in spori

(1) Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže na telefonsko številko 041 947 444  ali po elektronski pošti ajda@even-star.com. Kupec odda pritožbo preko spletne strani www.even-star.com/kontakt. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

(2) Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno sodišče na območju, kjer ima kupec stalno ali začasno prebivališče.

19. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

(1) Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

(2) Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na tej povezavi. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

20. Končne določbe

(1) Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://even-star.com/splosni-pogoji-poslovanja-evenstar/.

(2) Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.

(3) Besedilo pogodbe bo shranjeno in naknadno kupcu ne bo dosegljivo.

(4) Splošni pogoji stopijo v veljavo z 10.4.2024 in se uporabljajo do njihove spremembe.